III. ÚS 372/97

21. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky Zahraniční literatura, s.p. v likvidaci, se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 6, zastoupené JUDr. Evou Krásnou, advokátkou v Praze 5, Terronská 56, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, čj. 13 Cmo 86/96-56, ze dne 26. 6. 1997, ve spojení s rozsudkem Krajského obchodního soudu v Praze, čj. 58 Cm 2/96-20, ze dne 6. 8. 1996, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala dne 3. 10. 1997 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 6. 10. 1997. Návrh směřoval proti rozsudku Vrchního soudu v Praze, čj. 13 Cmo 86/96-56, ze dne 26. 6. 1997, ve spojení s rozsudkem Krajského obchodního soudu v Praze, čj. 58 Cm 2/96-20, ze dne 6. 8. 1996, kterými bylo podle názoru stěžovatelky, porušeno její základní právo stanovené v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Proti napadenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala stěžovatelka zároveň dovolání.

Podáním ze dne 9. 12. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 10. 12. 1999, vzala stěžovatelka prostřednictvím své právní zástupkyně podaný návrh výslovně zpět s odůvodněním, že návrhem napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze byl rozsudkem Nejvyššího soudu v Praze, čj. 1 Odon 153/97-77, ze dne 27. 10. 1999, zrušen.

Podle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je stěžovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu včasným podáním vzala svůj návrh výslovně zpět, Ústavní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. prosince 1999

JUDr. Vlastimil Ševčík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1999, sp. zn. III. ÚS 372/97, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies