III. ÚS 573/99

22. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatele R.B., zastoupeného JUDr. J. G., advokátkou, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 19. 10. 1999, čj. Km-63/PK-99,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 22. 11. 1999 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. V předmětném návrhu brojil proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 19. 10. 1999, čj. Km-63/PK-99, s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva. Z návrhu vyplývá, že rozhodnutím Policie ČR Okresního ředitelství ve Frýdku-Místku ze dne 5. 1. 1999, č. 669/1999, bylo podle § 106 odst. 1 písmeno d) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, rozhodnuto o jeho propuštění ze služebního poměru.
Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání, které bylo dne 26. 2. 1999, rozhodnutím ředitele Policie ČR správy Severomoravského kraje, čj. 242, zamítnuto.
Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel návrh na přezkum rozhodnutí Ministerstvu vnitra ČR. To pak dne 19. 10. 1999, pod čj. Km-63/PK-99, uvedený návrh zamítlo. Z přípisu právní zástupkyně navrhovatele ze dne 8. 12. 1999, který učinila na vyzvání Ústavního soudu, vyplývá, že navrhovatel se v předmětné věci neobrátil na obecný soud.
Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na obnovu řízení.
Předmětem souzeného návrhu jsou otázky související se skončením služebního poměru příslušníka Policie ČR podle zákona č. 186/1992 Sb. Podle § 137 odst. 1 písmeno a) tohoto zákona policista může podat u soudu návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře o propuštění ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. c) nebo d). Návrh na přezkoumání rozhodnutí soudem je možno podat až po vyčerpání opravného prostředku podle § 132, a to ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
Opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu prvého stupně - ředitele Policie ČR okresního ředitelství Frýdek-Místek - ze dne 5. 1. 1999, č. 669/99, navrhovatel nepochybně podal a odvolací orgán - ředitel Policie ČR správy Severomoravského kraje - je dne 26. 2. 1999 rozhodnutím, čj. 242/99, zamítl. Toto zamítavé rozhodnutí však navrhovatel nenapadl správní žalobou, nýbrž mimořádným opravným prostředkem, návrhem na přezkum rozhodnutí Ministerstvu vnitra ČR. Uvedenou správní žalobu, podanou ve smyslu § 137 odst. 1 písmeno a) zákona č. 186/1992 Sb., je přitom třeba považovat za procesní prostředek, který zákon k ochraně navrhovatelova práva poskytuje.
Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovatel před podáním návrhu Ústavnímu soudu nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje a Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný, odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. prosince 1999

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 12. 1999, sp. zn. III. ÚS 573/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies