I. ÚS 522/99

27. 12. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 522/99

Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana J. Š., obsahujícího žádost o zjednání práva podle čl. 90 Ústavy České republiky a o změnu rozsudku Vrchního soudu Olomouc ze dne 4. 11. 1999, č. j. 2 Cao 174/99-73, mimo ústní jednání t a k t o :
Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Dne 25. 10. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 21. 10. 1999, jehož obsahem byla žádost o zjednání práva podle čl. 90 Ústavy České republiky a o změnu rozsudku Vrchního soudu Olomouc ze dne 4. 11. 1999, č. j. 2 Cao 174/99-73.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 19. 11. 1999. Konec určené lhůty připadl na den 20. 12. 1999, tj. na první pracovní den, následující po dni pracovního klidu, v němž lhůta uplynula (19. 12. 1999).
Jelikož Ústavnímu soudu do dne 20. 12. 1999 nedošel návrh na zahájení řízení, který by odpovídal požadavkům zákona, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.
Pokud navrhovatel ve své odpovědi na vyrozumění o odstranění vad návrhu, podané k poštovní přepravě s adresou Ústavního soudu dne 13. 12. 1999, přiložil plnou moc ke svému zastupování v řízení před Ústavním soudem JUDr. V. L., udělil ji osobě, která není advokátem, ani notářem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 27. 12. 1999

JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 12. 1999, sp. zn. I. ÚS 522/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies