26 Cdo 191/2015

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 1 se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 681/18, IČO 00063410, proti povinné BAS Bohemia Air Service s. r. o. v likvidaci se sídlem v Praze 1, Nebovidská č. 2, IČO 48114545, pro 295.977,75 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 061 EX 11/04, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. srpna 2014, č. j. 62 Co 221/2014-71, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2014, č. j. 62 Co 221/2014-71, kterým odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 13. 2. 2014, č. j. 061 EX 11/04-61, ve výroku II. tak, že výše nákladů exekučního řízení, které je povinná povinna uhradit oprávněné, činí 15.150,- Kč, potvrdil výrok III. téhož usnesení soudního exekutora o povinnosti povinné uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 3.156,20 Kč a žádnému z účastníků, ani soudnímu exekutorovi, nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši nákladů exekučního řízení], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 26 Cdo 191/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.191.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies