21 Cdo 5066/2014

27. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce M. S., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Celnarem, advokátem se sídlem v Břeclavi, náměstí T.G. Masaryka č. 38/10, proti žalovanému Ing. Vilému Barákovi, jako správci konkursní podstaty úpadce Moravská leasingová a obchodní společnost s.r.o. v likvidaci se sídlem v Hustopečích u Brna, Nádražní č. 1, IČO 46965165, zastoupenému Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská č. 989/51a, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 11 C 132/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2014 č.j. 14 Co 187/2011-202, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2014 č.j. 14 Co 187/2011-202 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2015


JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5066/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.5066.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies