30 Cdo 5320/2014

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně H. H., zastoupené JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3078, proti vydražiteli Investiční a poštovní banka, nyní ČSOB a. s.,se sídlem vČeských Budějovicích, Hroznova 1, o neplatnost dražby, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 24Nc 1603/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. července 2014, č. j. 15Co 338/2014-102, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala žalobkyně dovolání, které pak podáním z 9. prosince 2014 vzala v plném rozsahu zpět.Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5320/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.5320.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies