33 Cdo 4621/2014

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce P. Č., proti žalované ARGEMON INVEST s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala 113/2, identifikační číslo 28067592, o určení platební neschopnosti žalobce, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 C 100/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. dubna 2014, č. j. 19 Co 603/2014-50, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


V řízení o určení, že „pro zjištěnou nemožnost plnění není žalobce povinen hradit pohledávku evidovanou Dopravním podnikem Č. Budějovice se sídlem obecně známým (...) tomuto subjektu ani postupníku – Argemon Investm, spol. s r. o. (...) a že pro tutéž právní skutečnost žalobce vůči Argemon Invest (...) není povinen plnit právo přiznané jí rozhodnutím Okresního soudu ve Svitavách ze dne 22, března 2011 (6 Ec 408/10), Okresní soud v Českých Budějovicích (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 12. února 2014, č. j. 12 C 100/2013-41, nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku z podaného návrhu. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 11. dubna 2014, č. j. 19 Co 603/2014-50, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 15. ledna 2014, č. j. 12 C 100/2013-36, žalobce vyzval, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, a poučil jej, že soud prvního stupně řízení zastaví, nebude-li zaplacen.

Usnesením ze dne 11. února 2014, č. j. 12 C 100/2013-40, soud prvního stupně řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil; Krajský soud v Českých Budějovicích toto rozhodnutí svým usnesením ze dne 11. dubna 2014, č. j. 19 Co 602/2014-46, potvrdil. Usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci 14. 5. 2014.

Dovolání žalobce se tudíž stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí krajského soudu (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 3 a § 218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Václav Duda
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4621/2014, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.4621.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies