30 Cdo 2399/2014

29. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce M. V., zastoupeného JUDr. Lubomírem Poláchem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Zámecké nám. 42, proti žalovaným 1) Ing. L. N., 2) blíže neoznačené M., 3) P. H., zastoupenému Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, a 4) blíže neoznačenému M., o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 39/2014 (12 Nc 3202/2013), o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. listopadu 2013, č.j. 8 Co 900/2013-91, ve znění usnesení ze dne 20. prosince 2013, č.j. 8 Co 900/2013-96, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. prosince 2014 č.j. 30 Cdo 2399/2014-152, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávné označení sp. zn. uvedené v závorce „12 Nc 3202/2014“ rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, se nahrazuje správným označením sp. zn. „12 Nc 3202/2013“.

class="center">
O d ů v o d n ě n í :


V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. prosince 2014, č.j. 30 Cdo 2399/2014-152, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávném označení rozhodnutí soudu prvního stupně. Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2399/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.2399.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies