32 Cdo 3473/2014

28. 01. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce I. V., zastoupeného Mgr. Tomášem Danielem, advokátem se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 48/28, PSČ 690 02, proti žalovanému DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, identifikační číslo osoby 00002739, o zaplacení částky 10,454.010 Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 Cm 199/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. prosince 2012, č. j. 25 Cm 199/2004-359, ve znění opravného usnesení ze dne 14. srpna 2013, č. j. 25 Cm 199/2004-403, a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. prosince 2013, č. j. 7 Cmo 161/2013-429, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2014, č. j. 32 Cdo 3473/2014-505, se v záhlaví opravuje tak, že za označením žalovaného se vypouští slova „zastoupenému Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem se sídlem v Břeclavi, J. Palacha 121/8, PSČ 690 02“.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označené usnesení Nejvyššího soudu je v záhlaví postiženo zjevnou nesprávností spočívající v tom, že je v něm jako zástupce žalovaného uveden shora jmenovaný advokát, ačkoliv žalovaný zastoupen nebyl. Nejvyšší soud proto v souladu s ustanovením § 164 občanského soudního řádu tuto nesprávnost tímto usnesením opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. ledna 2015JUDr. Pavel P ř í h o d a


předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 32 Cdo 3473/2014, ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.3473.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies