26 Cdo 3341/2014

10. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné DEKTRADE, a. s., se sídlem v Praze, Tiskařská 257/10, IČO 48589837, zastoupené JUDr. Tomášem Hübnerem, advokátem se sídlem v Praze, Americká 579/17, proti povinnému J. B., Č. T., pro 24.903,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov pod sp. zn. 103 EX 16640/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2013, č. j. 9 Co 792/2013-15, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov ze dne 15. 7. 2013, č. j. 103 Ex 16640/13-8, kterým zamítl exekuční návrh oprávněné (pro vymožení částky 24.903,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce). Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3341/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3341.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies