30 Cdo 744/2015

04. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka, v právní věci žalobců a) M. V., a b) M. V., obou zastoupených JUDr. Ivankou Posádkovou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Hasskova 16, proti žalované M. F., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 8/2011, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. září 2014, č.j. 1 Co 225/2014-134, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. června 2014, č.j. 24 C 8/2011-124, výrokem I. odmítl odvolání žalobkyně (správně žalované) ze dne 21.12.2012, výrokem II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení a vrácení soudního poplatku. K odvolání žalované Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 2. září 2014, č.j. 1 Co 225/2014-134, výrokem I. změnil usnesení krajského soudu ve výroku I. tak, že odvolání žalované ze dne 21. 12. 2012 se odmítá a výroky II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje do výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně odmítnuto, neboť v této části je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř [§ 238 odst. 1 písm. e) téhož zákona]. Nejvyšší soud proto toto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení §243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 744/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.744.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies