30 Cdo 633/2015

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci F. B., proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu životního prostředí, se sídlem v Praze 10, Vršovická 65 a 2) České republice – Ministerstvu zemědělství, se sídlem v Praze 1, Těšnov 65/17, o zaplacení 12,567.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 9 C 1/2005, o dovolání České republiky-Ministerstva zemědělství proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2014, č.j. 19 Co 246/2013-381, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. června 2014, č.j. 19 Co 246/2013-381, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 1. března 2013, č.j. 9 C 1/2005-323, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.Proti rozsudku odvolacího soudu podala Česká republika Ministerstvo zemědělství dovolání dne 4. září 2014, které však podáním ze dne 9. ledna 2015 vzala zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení §243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 633/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.633.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies