30 Cdo 589/2015

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci P. H.,omezeného ve svéprávnosti, o ustanovení opatrovníka, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 0 Nc 492/2012, o dovolání ustanoveného opatrovníka Hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2014, č.j. 16 Co 169/2014-92, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. dubna 2014, č.j. 16 Co 169/2014-92, výrokem I. potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 21. října 2013, č.j. Nc 492/2012-68, ve výrocích I. a III. a výrokem II. změnil výrok II. o právech a povinnostech jmenovaného opatrovníka.

Proti usnesení odvolacího soudu podal ustanovený opatrovník dovolání dne 30. června 2014, které však podáním ze dne 26. září 2014 vzal zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Nadto podle dodatečné zprávy procesního soudu, po té, co bylo podáno dovolání ustanoveného opatrovníka, posuzovaný zemřel. S ohledem na charakter daného řízení tak není ani dána případná možnost v něm pokračovat (§ 107 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Jsou proto naplněny i předpoklady toto dovolací řízení zastavit ve smyslu ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2015


JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 589/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.589.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies