21 Cdo 505/2015

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)
  • OSŘ - § 138 odst. 1
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu v Šumperku proti povinnému R. P., pro 5.334,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30.5.2012 č.j. 40 Co 437/2012-34, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 139/2013, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Povinný podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. července 2014 č.j. 1 Co 212/2014-68 a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. července 2014 č.j. 1 Co 211/2014-65 a požádal o osvobození od soudních poplatků. Podáním obou dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2015 č.j. 21 Cdo 505, 704/2015-95.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.7.2014 č.j. 1 Co 212/2014-68 a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15.7.2014 č.j. 1 Co 211/2014-65 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 18. března 2015


JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 505/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.505.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies