21 Cdo 655/2015

10. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci péče o nezletilého V. F., zastoupeného Městským úřadem v Říčanech se sídlem v Říčanech, Masarykovo náměstí č. 53/40, jako opatrovníkem, syna MUDr. D. F., zastoupené Mgr. Ing. Ivanou Spoustovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 42/106, a V. F., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Viktorovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Čs. armády č. 828/34, o návrzích matky na úpravu poměrů k nezletilému V. a na nahrazení souhlasu otce s udělením povolení k dlouhodobému pobytu v Austrálii pro nezletilého V., o návrhu otce na úpravu poměrů k nezletilému V. a na úpravu styku, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 30 P 306/2012, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2013, č. j. 32 Co 521/2013 - 720, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2013, č. j. 32 Co 521/2013 - 720, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním ze dne 9. 5. 2014 vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 655/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.655.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies