30 Cdo 5261/2014

18. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce R. C., zastoupeného JUDr. Vlastimilem Vezdenkem, advokátem se sídlem v Opavě, Hauerova 3, proti žalované T. Č., zastoupené JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova 68, za účasti P. G., vedlejšího účastníka na straně žalované, zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem shora, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 40 C 134/2010, o dovolání žalované a vedlejšího účastníka na straně žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 8. října 2014, č. j. 59 Co 191/2014-383, takto:

Datum vydání usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 30 Cdo 5261/2014-466, se opravuje z nesprávného „21. ledna 2014“ na správné 21. ledna 2015.“


O d ů v o d n ě n í :


Citované usnesení bylo nesprávně datováno 21. ledna 2014, ačkoliv bylo vydáno dne 21. ledna 2015. Jelikož se jedná zjevnou chybu v psaní, byla tato chyba v dataci citovaného usnesení postupem podle § 243b a 164 o. s. ř. opravena.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. března 2015JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5261/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.5261.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies