21 Cdo 276/2015

11. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 243f odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce A. B., zastoupeného JUDr. Alexejem Hájkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hviezdoslavova. č. 1600/6, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 221/1, IČO 601 62 694, o zaplacení náhrady za ztrátu na výdělku a vyplacení renty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp.zn. 19 C 46/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2014 č.j. 23 Co 356/2014-235, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Alexeje Hájka, advokáta se sídlem v Praze 4, Hviezdoslavova. č. 1600/6.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15.10.2014 č.j. 23 Co 356/2014-235 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2013 sp. zn. 21 Cdo 1371/2012 k postupu stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku, vznikne-li škoda odvozovaná od průměrného výdělku až po přiznání (částečného) invalidního důchodu (k pobíranému invalidnímu důchodu je třeba přihlížet jak před vznikem škody, tak poté), dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2004 sp. zn. 21 Cdo 2671/2003 k otázce kogentnosti právní úpravy pracovněprávních předpisů k výpočtu průměrného výdělku] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2015


JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 276/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.276.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies