26 Cdo 4263/2014

26. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • ObčZ 1964 - § 3
  • ObčZ 1964 - § 39

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce J. P., zastoupeného Mgr. Pavlem Čulákem, advokátem se sídlem v Sokolově, 5. května 655, proti žalovanému statutárnímu městu Brno – městské části Brno - střed, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 4/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2014, č. j. 19 Co 274/2013-97, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 19. 2. 2014, č. j. 19 Co 274/2013-97, změnil rozsudek Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 15. 7. 2013, č. j. 21 C 4/2013-54, ve výroku o věci samé tak, že zamítl žalobu na určení neplatnosti výpovědi ze dne 19. 11. 2012 z nájmu bytu, nacházejícího se v domě v B. (výrok I.), ve výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně jej potvrdil (výrok II.), ve výrocích o povinnosti žalovaného uhradit České republice soudní poplatek a o náhradě nákladů České republiky jej změnil (výrok III. a IV.), a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok V.).

Dovolání žalobce (podané proti odstavcům I. a V. výroku rozsudku odvolacího soudu) není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť odvolací soud posoudil otázku (ne)platnosti výpovědi z nájmu bytu pronajímatele pro možný rozpor s dobrými mravy (§ 3, § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. 12. 2013 /§ 243f odst. 1 o. s. ř./) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu z 18. 2. 2002, sp. zn. 26 Cdo 2173/2002, uveřejněný pod C 1702 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2150/2010, uveřejněný pod č. 28/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 372/2008, usnesení ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 26 Cdo 366/2013) a není důvod, aby dovolatelem vymezené právní otázky byly posouzeny jinak. Při posuzování otázky (ne)platnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy přihlédl k okolnostem jak na straně nájemce, tak i na straně pronajímatele, vycházel přitom z konkrétních zjištění učiněných v dané věci a jeho úvaha není zjevně nepřiměřená.

Námitkou, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, neboť mu odvolací soud neumožnil, aby se osobně účastnil odvolacího jednání, uplatnil dovolatel zmatečnostní vadu (§ 229 odst. 3 o. s. ř.), k níž může dovolací soud přihlédnout jen v případě, že je dovolání přípustné (242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Dovolání, které výslovně směřuje i proti výroku o nákladech odvolacího řízení, postrádá v této části obsahové vymezení, a trpí tak vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) odstraněny a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat (dovolání by ostatně bylo nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

O návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí (§ 243 písm. a/ o. s. ř.), který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4263/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4263.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies