Pst 19/2011 - 56

18. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Radana Malíka, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jana Passera a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, proti odpůrkyni: Liga spořádaných lidí, se sídlem U Ovčína 1452, Dobříš, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 24. 6. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh vlády České republiky (dále jen „navrhovatelka“) z téhož dne. Navrhovatelka se jím domáhala, aby soud rozhodl o pozastavení činnosti politické strany Liga spořádaných lidí (dále jen „odpůrkyně“). V návrhu uvádí, že odpůrkyně v rozporu s § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu za rok 2008 v úplnosti stanovené zákonem, a dále, výroční finanční zprávu za rok 2009. Navrhovatelka proto  dospěla k závěru, že činnost odpůrkyně je v rozporu s § 4 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., dle něhož nemohou vyvíjet činnost strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony.

Navrhovatelka posléze doručila soudu dne 9. 8. 2011 přípis datovaný dnem 5. 8. 2011, kterým vzala svůj návrh na pozastavení činnosti odpůrkyně zpět z důvodu, že ta dodatečně chybějící výroční zprávu za rok 2009 Poslanecké sněmovně předložila.

Jelikož vzala navrhovatelka svůj návrh zpět v plném rozsahu, rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a) s. ř. s. o zastavení řízení.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2011, sp. zn. Pst 19/2011 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies