21 Cdo 762/2015

31. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241a
  • OSŘ - § 241b odst. 3
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce V. P., zastoupeného JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Táboritská č. 1000/23, proti žalovaným 1) OBZOR, výrobnímu družstvu invalidů v Praze se sídlem v Praze 4, Michelská č. 4/11, IČO 00027642, zastoupenému Mgr. Evou Paterovou, advokátkou se sídlem v Praze 6 - Dejvicích, Na Kotlářce č. 1081/6, a 2) České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze 2 – Novém Městě, Na poříčním právu č. 376/1, o 35.475,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 25/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2014 č. j. 62 Co 115/2013-143, 62 Co 386/2013 opravenému usnesením ze dne 28. dubna 2014 č. j. 62 Co 115/2013-152, 62 Co 386/2013, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2014 č. j. 62 Co 115/2013-143, 62 Co 386/2013 opravenému usnesením ze dne 28. 4. 2014 č. j. 62 Co 115/2013-152, 62 Co 386/2013 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť dovolání trpí vadami [neobsahuje zejména údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a, § 241a odst. 2 o. s. ř.), a vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.], které nebyly odstraněny ve lhůtě uvedené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. a pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

K obsahu podání ze dne 16. 7. 2014, v němž žalobce vymezil důvody dovolání, aniž by v té době byla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele advokátem stanovená v § 241 o. s. ř., nelze - vzhledem k ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř. - přihlédnout. Zástupce žalobce, advokát JUDr. Petr Bokotej, který mu byl pro dovolací řízení ustanoven pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2014 č. j. 62 Co 453/2014-198, dovolání žalobce nedoplnil a vady dovolání neodstranil ani ve dvouměsíční lhůtě vyplývající z ustanovení § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř., která začala běžet dnem 10. 12. 2014, kdy nabylo právní moci usnesení o ustanovení zástupce žalobci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 762/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.762.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies