30 Cdo 1264/2015

07. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci V. P., zastoupeného JUDr. Eugenem Zálišem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská č. 64/34, o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů před zahájením řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 2002/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2014, č.j. 11 Co 429/2014-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č.j. 11 Co 429/2014-57, částečně změnil výrok I. a II. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. srpna 2014, č.j. 10 Nc 2002/2014-23, ve znění usnesení ze dne 24. září 2014, č.j. 10 Nc 2002/2014-31, a ve zbytku je potvrdil. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání dne 20. prosince 2014, které však podáním ze dne 4. března 2015 prostřednictvím ustanoveného zástupce vzal zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

S ohledem na uvedený procesní úkon odvolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2015


JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1264/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1264.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies