30 Cdo 1285/2015

15. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce Ing. Jiřího Čapka, narozeného 22. 6. 1946, bytem v Praze, Šmilovského 16/2198, proti žalované České republice – Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 209/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014 č. j. 19 Co 192/2014-16, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku vlastnoručně sepsané dovolání. Usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j. 31 C 209/2013-20, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby předložil dovolání, které bude sepsáno advokátem nebo notářem, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 10 dnů. Dovolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 15. 3. 2015, v němž uvedl, že lhůta 10 dnů je nepřiměřená. Dále vyzval soud, aby postupoval obdobně jako Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 37 C 102/2002, neboť v tomto řízení bylo v předkládací zprávě k rozhodnutí o dovolání Nejvyššímu soudu uvedeno, že dovolání se nachází na č. l. 112, z čehož dovolatel dovozuje, že postačí Nejvyššímu soudu zaslat pouze kopii první strany dovolání. Pokud by soud prvního stupně dospěl k jinému závěru, navrhuje dovolatel požádat Ústavní soud. Dále dovolatel uvádí, že ztratil důvěru v Nejvyšší soud.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1285/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1285.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies