26 Cdo 4096/2014

07. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci navrhovatele J. D., zastoupeného JUDr. Dagmar Jahnovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4, za účasti Bytového družstva občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253, IČO 14614880, zastoupeného JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 894/17, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu družstevního bytu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 201/2012, o dovolání Bytového družstva občanů Máj proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. dubna 2014, č. j. 5 Cmo 12/2014-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Bytové družstvo občanů Máj je povinno zaplatit navrhovateli na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dagmar Jahnové, advokátky se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání Bytového družstva občanů Máj proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 4. 2014, č. j. 5 Cmo 12/2014-112, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 7. dubna 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4096/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4096.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies