26 Cdo 927/2015

01. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného J. S., zastoupeného JUDr. Jiřím Rafajem, advokátem se sídlem v Brně, Cejl č. 480/12, proti povinnému P. I., zastoupenému JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem se sídlem v Brně, Jakubská č. 121/1, pro 400.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 12 Nc 472/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 2013, č. j. 20 Co 256/2013-285, takto:

I. Dovolání oprávněného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. listopadu 2013, č. j. 20 Co 256/2013-285, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce, podle jakého právního předpisu se v exekučním řízení posuzuje promlčecí lhůta k vymožení práva přiznaného pravomocným rozhodnutím soudu, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2011, sp. zn. 20 Cdo 2431/2010, uveřejněné pod číslem 49/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. K dalším námitkám oprávněného soud nemohl přihlédnout, neboť jimi byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., když dovolatel napadá skutkové závěry odvolacího soudu po zhodnocení v řízení provedených důkazů a ani jedna z nich nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva (§ 237 o. s. ř.). V dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2015JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 927/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.927.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies