29 NSCR 38/2015

16. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. f)
  • IZ - § 81 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Andreje Poláška, narozeného 15. května 1973, bytem v Kyjově, Masarykovo náměstí 58/33, PSČ 697 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 7637/2014, o uložení pořádkové pokuty, o dovolání Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 29414873, insolvenčního správce dlužníka, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. prosince 2014, č. j. KSBR 32 INS 7637/2014, 2 VSOL 1024/2014-B-17, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:V záhlaví označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesení ze dne 18. srpna 2014, č. j. KSBR 32 INS 7637/2014-B-6, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) uložil insolvenčnímu správci dlužníka (Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s.) zaplatit do 15 dnů od právní moci usnesení pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal insolvenční správce dlužníka dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako objektivně nepřípustné.

Prostřednictvím ustanovení § 237 o. s. ř. na přípustnost dovolání nelze usuzovat, jelikož tomu brání úprava obsažená v § 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. (vylučující přípustnost dovolání též proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o pořádkovém opatření). Podle jiných ustanovení občanského soudního řádu dovolání není přípustné též.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 16. dubna 2015

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. 29 NSCR 38/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.38.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies