21 Nd 105/2015

09. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104a odst. 4
  • OSŘ - § 104a odst. 6
  • ZŘS - § 3 odst. 1
  • ZŘS - § 467 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci péče o nezletilou P. B., dceru M. B. a otce P. B., o zrušení ústavní výchovy nezletilé, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 21 Nd 105/2015, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Liberci.


Odůvodnění:


Rodiče nezletilé podali u Nejvyššího soudu dne 26. 3. 2015 návrh na zahájení řízení o zrušení ústavní výchovy nezletilé nařízené rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 1. 3. 2013, sp. zn. 8 Nc 336/2013.K rozhodnutí o návrhu na zrušení ústavní výchovy nezletilého dítěte jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy [srov. § 3 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“)], nikoli Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud tedy rozhodl o věcné příslušnosti podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. a současně věc postoupil k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Liberci, který je soudem místně příslušným (§ 104a odst. 6 o. s. ř. a § 467 odst. 1 z. ř. s.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. dubna 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 21 Nd 105/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.105.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies