21 Cdo 351/2015

15. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 243b
  • OSŘ - § 104 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobců a) J. A., b) L. A., c) L. A. a d) J. N., všech zastoupených Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně č. 862, proti žalovanému VOLMAR, spol. s r.o. se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1403/28, IČO 48025640, zastoupenému Mgr. Helenou Hejskovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14, o doplacení mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 17/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. prosince 2013 č.j. 15 C 17/2008-254 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2014 č.j. 23 Co 233/2014-290, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců a), b), c) a d) proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. prosince 2013 č.j. 15 C 17/2008-254 se zastavuje; jinak se dovolání žalobců odmítá.
II. Žalobci a), b), c) a d) jsou povinni zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení každý 2.613,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Heleny Hejskové, advokátky se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.6.2014 č.j. 23 Co 233/2014-290 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18.12.2013 č.j. 15 C 17/2008-254 Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. z důvodu nedostatku funkční příslušnosti Nejvyššího soudu České republiky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.1999 sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2015


JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 351/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.351.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies