21 Cdo 1033/2015

10. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 43 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce D. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 58/31, za účasti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická č. 874/8, IČO 24729035, zastoupené Mgr. Lukášem Hrabcem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října č. 1837/25, o vyvlastnění pozemků, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 83/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. května 2014 č.j. 1 Co 41/2014-89, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.5.2014 č.j. 1 Co 41/2014-89 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl, neboť jeho včas podané dovolání neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a ani neobsahuje vymezení důvodu dovolání a v dovolacím řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat; k podání ze dne 4.2.2015, v němž dovolatel uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a v němž vymezil dovolací důvod, se přitom nepřihlíží, protože jím bylo dovolání doplněno až po uplynutí dovolací lhůty (§ 241b odst.3 věta první o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1033/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1033.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies