22 Nd 52/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce Montáže Kučera s. r. o., IČO:27711528, se sídlem v Prostějově, Za Drahou 4355/1, zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Kalabisem, advokátem se sídlem v Konici, Za nádražím 497, proti žalovanému T. M., IČO: 64262006, s místem podnikání a bytem v Březsku 33, zastoupenému JUDr. Pavlem Kvíčalou, advokátem se sídlem v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 18, o zaplacení částky 142 994,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 8 C 161/2014, o návrzích účastníků na přikázání věci z důvodu vhodnostiOkresnímu soudu v Prostějově, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 8 C 161/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

O d ů v o d n ě n í :


U Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 8 C 161/2014 je vedeno řízení o žalobě o zaplacení částky 142 994,50 Kč s příslušenstvím.

V této věci navrhli žalobce i žalovaný přikázání věci Okresnímu soudu v Prostějově z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu („o. s. ř.“). Žalobce i žalovaný své návrhy odůvodnili tím, že v místě Okresního soudu v Kutné Hoře, který je soudem příslušným k projednání této věci, se již žádný z účastníků nezdržuje. Oba účastníci mají sídlo v obvodu Okresního soudu v Prostějově, tedy i místně spadají do působnosti tohoto soudu. Důvody pro přikázání věci uvedenému soudu jsou i ekonomické, neboť dojíždění účastníků i jejich zástupců k Okresnímu soudu v Kutné Hoře by bylo pro obě strany finančně i časově náročné.

Nejvyšší soud rozhodl o návrhu na delegaci jako soud, který je nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Kutné Hoře a Okresnímu soudu v Prostějově (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. v platném znění věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

K delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. lze přistoupit pouze v ojedinělých případech, neboť se jedná o výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Důvody vhodnosti v dané věci Nejvyšší soud spatřuje v tom, že v současné době žalovaný i žalobce mají oba sídla v obvodu Okresního soudu v Prostějově, žádný z účastníků se v místě místně příslušného Okresního soudu v Kutné Hoře nezdržuje. Okresní soud v Prostějově je pro ně lépe dostupný a jsou zde dány i důvody ekonomické, neboť dojíždění k místně příslušnému soudu by bylo pro účastníky, jejich zástupce a případné svědky finančně i časově náročné.

Nejvyšší soud, z uvedených důvodů návrhu účastníků vyhověl a věc přikázal podle § 12 odst. 2 o. s. ř. k projednání a rozhodnutí věci Okresnímu soudu v Prostějově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 22 Nd 52/2015, ECLI:CZ:NS:2015:22.ND.52.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies