28 Cdo 864/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause ve věci žalobců a) JUDr. R. N., a b) M. N. H., zastoupenéJUDr. Ronaldem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Platnéřská 191/4, proti žalované M. Š., o připuštění přistoupení dalšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 C 126/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. srpna 2014, č. j. 14 Co 275/2014-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 8. 2014, č. j. 14 Co 275/2014-75, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 19. 1. 2015, č. j. 13 C 126/2013-99, obsahující výzvu ke zvolení si zástupce z řad advokátů, které jí bylo doručeno dne 21. 1. 2015), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 28 Cdo 864/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.864.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies