21 Cdo 460/2015

10. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně L. K., zastoupené JUDr. Jiřím Rajchlem, advokátem se sídlem v Roudnici nad Labem, Jungmannova č. 1010, proti žalované Hanseatic s.r.o. se sídlem v Praze 10, Vršovická č. 416/9, IČO 247 96 417, zastoupené JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí č. 28, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 17 C 329/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. října 2014 č.j. 23 Co 387/2014-53, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Rajchla, advokáta se sídlem v Roudnici nad Labem, Jungmannova č. 1010.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.10.2014 č.j. 23 Co 387/2014-53 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. například rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 22.12.1966 sp. zn. 8 Co 730/66 uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1967 pod č. 74 ke skončení pracovního poměru během těhotenství, k otázce prokazování překážky práce zaměstnancem dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2009 sp. zn. 21 Cdo 3640/2008] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 460/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.460.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies