26 Cdo 445/2015

26. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobkyně M. S., zastoupené Mgr. Danou Holou, advokátkou se sídlem v Lounech, Přemyslovců 2045, proti žalované Ing. L. A. M., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 27 C 41/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. dubna 2014, č. j. 10 Co 165/2014-62, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 4. 2014, č. j. 10 Co 165/2014-62, kterým byl změněno usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 20. 2. 2014, č. j. 27 C 41/2012-53, ve výroku o náhradě nákladů řízení tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 9.712,- Kč, není vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“, přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky advokátem (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 445/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.445.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies