21 Cdo 512/2015

01. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně A. M., proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko, družstvu se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, IČO 001 50 096, o neplatnost výpovědi a náhradu mzdy, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podané S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. března 2008 č.j. 16 Co 60/2008-100 a 16 Co 61/2008-66, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 8 C 102/2008, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


S. M. podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. července 2014 č.j. 69 Co 256/2014-248. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť

- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení

- jde o svévolné uplatňování/bránění práva

- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2015 č.j. 21 Cdo 512/2015-275 .

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. července 2014 č.j. 69 Co 256/2014-248 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 1. dubna 2015JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 512/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.512.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies