21 Cdo 627/2015

01. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce S. M., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014 č.j. 69 Co 369/2014-185, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 14 C 58/2011, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014 č.j. 69 Co 369/2014-185. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť
- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení
- jde o svévolné uplatňování/bránění práva
- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.
Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2015 č.j. 21 Cdo 627/2015-196.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014 č.j. 69 Co 369/2014-185 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2015
JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 627/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.627.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies