1 As 10/2011 - 131

15. 08. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Kaniovou v právní věci žalobce Honebního společenstva Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém potoce 396, Veverská Bítýška, zastoupeného JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Ing. P. K., 2) I. K., oba zastoupeni JUDr. Yvetou Hendrychovou, advokátkou se sídlem Kopečná 14, Brno, 3) Ing. F. J.,v řízení o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení ad 1) a ad 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 10 Ca 86/2009 - 59, o opravě rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122,

takto :

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122, se nahrazuje text „Ing. K. K.“ textem „Ing. P. K“.

Odůvodnění :

Rozsudkem ze dne 9. 3. 2011, č. j. 1 As 10/2011 – 122, Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost osob zúčastněných na řízení ad 1) a ad 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, č. j. 10 Ca 86/2009 - 59; dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti

Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že v záhlaví rozsudku bylo uvedeno křestní jméno osoby zúčastněné na řízení ad 1) „K.“, ačkoli správné znění křestního jména osoby zúčastněné na řízení ad 1) je „P.“. Vzhledem k tomu, že soud již nemá k dispozici všechny stejnopisy rozsudku, aby mohl provést jeho opravu, rozhodl za použití § 64 s. ř. s. na základě přiměřené aplikace § 164 o. s. ř. o opravě vydáním tohoto opravného usnesení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2011

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2011, sp. zn. 1 As 10/2011 - 131, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies