25 Cdo 98/2015

24. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce M. H., proti žalované P-P Klinice Kladno, spol. s r.o., sídlem v Kladně, Huťská 211, IČO: 475 39 771, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, sídlem v Praze, Pobřežní 665/21, IČO: 471 16 617, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 21 C 118/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2014, č. j. 25 Co 564/2013-406, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. února 2014, č. j. 25 Co 564/2013-406, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 30. dubna 2013, č. j. 21 C 118/2008-341, kterým byla zamítnuta žaloba na náhradu škody.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, Nejvyššímu soudu doručené dne 5. června 2014, které sepsal sám bez povinného právního zastoupení.

Byl proto usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 1. srpna 2014, č. j. 21 C 118/2008-518, vyzván k doplnění dovolání a k odstranění nedostatku povinného právního zastoupení ve stanovené lhůtě a poučen, jakým způsobem je třeba uvedené nedostatky odstranit s tím, že dovolací řízení bude zastaveno, pokud nedostatek povinného právního zastoupení nebude v uvedené lhůtě odstraněn.

Dovolatel ani přes výzvu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v dovolacím řízení, ani dovolání sepsané advokátem a uvedl, že je schopen se zastupovat sám.

Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. března 2015
JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 25 Cdo 98/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.98.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies