21 Cdo 437/2015

24. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. O., zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje č. 741, proti žalované OKD, a.s., se sídlem v Karviné-Doly, Stonavská č. 2179, IČO 268 63 154, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp.zn. 16 C 96/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2014 č.j. 16 Co 147/2014-244, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2014 č.j. 16 Co 147/2014-244 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například závěry býv. Nejvyššího soudu ČR k příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a poškozením zdraví zaměstnance uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, poř. č. 11, str. 98-99, odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2009 sp. zn. 21 Cdo 564/2008, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2013 sp. zn. 21 Cdo 2077/2012, k povaze příčinné souvislosti mezi vznikem škody a pracovním úrazem, neboť škoda žalobci nevznikla následkem pracovního úrazu, ale v důsledku přechodu na jinou práci vzhledem k nesložení střelmistrovských zkoušek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2015
JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 437/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.437.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies