30 Cdo 1128/2015

25. 03. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně R. B., zastoupené JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem se sídlem v Kostelci nad Orlicí, Na Lávkách 778, proti J. B., zastoupenému Mgr. Ivetou Trejtnarovou, advokátkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Staré náměstí 49, o určení neplatnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 C 23/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. září 2014, č. j. 20 Co 319/2014-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. září 2014, č. j. 20 Co 319/2014-97, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním žalobkyně ze dne 21. ledna 2015 (č. l. 109 procesního spisu), které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 6. února 2015, jenž posléze toto podání s procesním spisem předložil Nejvyššímu soudu dne 17. března 2015, vzato zpět. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2015


JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1128/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1128.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies