33 Cdo 1510/2015

14. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně D.S. Leasing a.s., se sídlem v Brně, Londýnské nám. 2 (identifikační číslo osoby 48909238), zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Modřicích, Masarykova 118, proti žalovanému D. J., zastoupenému JUDr. Jiřím Ptáčkem, advokátem se sídlem v Brně, Masarykova 2, o vydání vozidla, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 42 C 65/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 11. 2013, č.j. 47 Co 426/2012-97, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil ve věci samé rozsudek ze dne 11. 6. 2012, č.j. 42 C 65/2011-75, kterým Městský soud v Brně zamítl žalobu o vydání specifikovaného vozidla, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Dovolání proti rozsudku krajského soudu neobsahuje obligatorní náležitost dovolání, a sice vymezení toho, v čem žalobkyně spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o.s.ř.“), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř., musí dovolatel vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace tohoto ustanovení (nebo jeho části). Požadavek, aby dovolatel vymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolaní, znamená, že je povinen uvést, od řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak.

Dovolatelka otázku přípustnosti dovolání zcela pominula, naplněním kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. se nijak nezabývala a vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z celého obsahu dovolání; o tuto náležitost již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1510/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.1510.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies