7 Tdo 474/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. 4. 2015, konaném o dovolání obviněného Ing. J. K,proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. 9 To 277/2014, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 5 T 46/2014, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Ing. J. K. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Obviněný Ing. J. K. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl v trvání čtyř roků uložen ve věci Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 5 T 46/2014 rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. 9 To 277/2014.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 7 Tdo 474/2015-I, byly z podnětu dovolání obviněného zrušeny rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. 9 To 277/2014, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 5 T 46/2014, s tím, že Obvodnímu soudu pro Prahu 1 bylo přikázáno nové projednání a rozhodnutí věci. V důsledku toho odpadl podklad pro další výkon uloženého trestu odnětí svobody a bylo třeba rozhodnout podle § 265l odst. 4 tr. ř. o vazbě.

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu trestního stíhání – zejména s ohledem na výsledek dovolacího řízení – není u obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.V Brně dne 29. dubna 2015


Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 7 Tdo 474/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.474.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies