7 Tdo 308/2015

22. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 22. dubna 2015 v Brně dovolání obviněného P. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 7 To 320/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 6 T 2/2014, a rozhodl takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. B. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


Obviněný P. B. byl rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 6 T 2/2014, uznán vinným přečinem nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. b), c), d) tr. zákoníku, přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a za tyto přečiny byl odsouzen podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. soud rozhodl o nároku poškozené Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na náhradu škody. Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 7 To 320/2014, byl podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání státního zástupce podaného v neprospěch obviněného P. B. tento rozsudek zrušen ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. Krajský soud v Ústí nad Labem znovu rozhodl tak, že se obviněný P. B. podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsuzuje k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn. Podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněného jako nedůvodné.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání obviněného P. B. podaného proti rozhodnutí soudu druhého stupně tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 7 To 320/2014, zrušil i rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 6 T 2/2014. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Litoměřicích, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Nejvyšší soud při rozhodování o vazbě neshledal žádný z důvodů vazby uvedený v § 67 tr. ř., a proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný P. B. nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 22. dubna 2015


Předseda senátu
JUDr. Jindřich Urbánek

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 7 Tdo 308/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.308.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies