26 Cdo 5335/2014

12. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněného L. N., O., zastoupeného Mgr. Ivou Říhovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zahradnická 223/6, proti povinnému R. K., O., zastoupenému Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 219/438, za účasti manželky povinného G. K., L., pro 1.800,- Kč, vedené u soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno - město pod sp. zn. 169 EX 4746/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. července 2014, č. j. 9 Co 383/2014-68, takto:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením odvolací soud zrušil usnesení soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové ze dne 18. 4. 2014, č. j. 169 EX 4746/2013-63, kterým byla exekuce (nařízená pro vymožení částky 1.800,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce) zastavena, a věc jí vrátil k dalšímu řízení.Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. května 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 5335/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5335.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies