26 Cdo 4493/2014

12. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně A. K., proti žalovaným 1. P. K., 2. nezletilému M. V. K., zastoupeným JUDr. Leošem Brantálem, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 451/11, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 55 C 170/2009, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2014, č. j. 11 Co 382/2014-1032, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žalovaní nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 25. 2. 2014, č. j. 55 C 170/2009-995, jímž zastavil řízení o návrhu žalovaných na obnovu řízení, rozhodl o nákladech řízení a o vrácení části zaplaceného soudního poplatku.

Dovolání žalovaných není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s výslovnou úpravou procesního nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení a podmínek řízení (§ 103, 104 odst. 1, § 107 odst. 1, 2, 5 o. s. ř.), i s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 33 Cdo 425/2013, ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 32 Cdo 102/2015) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Žalobkyně jako nájemkyně bytu se v (původním) řízení domáhala po žalovaných jako pronajímateli plnění jeho povinností z nájemní smlouvy, v průběhu řízení o žalobě žalovaných na obnovu řízení zemřela a bylo-li zjištěno, že v té době již nebyla nájemkyni bytu, nemohl nájem přejít, ani se stát předmětem dědění. Nemá tak procesního nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., s nímž by mohl soud v řízení pokračovat, a proto musel řízení zastavit.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. května 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4493/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4493.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies