30 Cdo 5420/2014

19. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce R. E., zastoupeného JUDr. Hanou Desenskou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Fortna 40, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o 2.217,25 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 220/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

28. listopadu 2013, č. j. 29 Co 596/2013-144, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl rozsudkem ze dne 18. srpna 2010, č. j. 27 C 220/2008-61, tak, že se žaloba o zaplacení částky 2 217, 25 EUR zamítá (výrok I). K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. května 2011, č. j.

29 Co 596/2010-88, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Žalobce podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 17. května 2011, č. j. 29 Co 596/2010-88, dovolání. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 28. února 2013, č. j. 30 Cdo 1027/2012-127, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. května 2011, č. j. 29 Co 596/2010-88, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Městský soud v Praze posléze rozsudkem ze dne 28. listopadu 2013, č. j.

29 Co 596/2010-144, konstatoval porušení práva žalobce na přiměřenou délku řízení vedeného u Obchodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 Nt 523/2004. Žalobce podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 29 Co 596/2010-144, dovolání. Toto dovolání vzal žalobce v celém rozsahu podáním ze dne 16. září 2014 zpět.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5420/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.5420.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies