21 Cdo 1259/2015

23. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. a)
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Ing. J. M., zastoupené JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídlem v Plzni, Perlová č. 68/7, proti žalovanému Ing. J. M., zastoupenému JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská č. 11/6, o výživné rozvedené manželky, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 6 C 29/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 18 Co 453/2014 - 30, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 11. 2014, č. j. 18 Co 453/2014 - 30 (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 13. 10. 2014, č. j. 6 C 29/2014 - 20, kterým Okresní soud Plzeň-jih rozhodl, že v řízení přerušeném usnesením Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 24. 2. 2014, č. j. 6 C 29/2014 - 6, se pokračuje), není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. 1. 2014, přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí ve věci upravené v části druhé občanského zákoníku, o níž je řízení vedeno podle občanského soudního řádu, a nejedná se o manželské majetkové právo.

Na tomto závěru nic nemění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle něhož je dovolání proti němu (za určitých podmínek) přípustné; takové nesprávné poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2015


JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1259/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1259.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies