26 Cdo 1562/2014

11. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné STEP, spol. s r. o. se sídlem v Praze 9, Malletova č. 1141, identifikační číslo osoby 00674672, zastoupené JUDr. Jaroslavem Buriánkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Ovčí Hájek č. 2159/16, proti povinnému Ing. Arch. V. D., zastoupenému JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, pro částku 20.577.159,70 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 35 E 3525/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 23 Co 88/2013-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 63.936,40 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám advokáta JUDr. Jaroslava Buriánka.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 23 Co 88/2013-70, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 7. května 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1562/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1562.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies