21 Cdo 1013/2015

18. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci zástavního věřitele P. T., zastoupeného JUDr. Danou Chalupovou, dříve Jiříčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Mánesova č. 1374/53, proti zástavnímu dlužníkovi NEXTA s. r. o. se sídlem v Teplicích, K Vápence č. 123, IČO 27282597, zastoupenému JUDr. Radkem Spurným, advokátem se sídlem v Duchcově, Míru č. 33/9, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 403/2009, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. srpna 2014, č. j. 12 Co 571/2012-78, takto:

I. Dovolání zástavního dlužníka se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 8. 2014, č. j. 12 Co 571/2012-78, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (zástavní dlužník toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, s tím, že „usnesení odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam“, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až § 238a o. s. ř.); v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013, uveřejněné pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, ročník 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2014).

Kromě toho byl v dovolání uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (zástavní dlužník namítá jiné vady řízení, které podle jeho názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2015
JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1013/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1013.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies