21 Cdo 4306/2014

14. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněné ULMA Construcción CZ, s. r. o. se sídlem v Benátkách nad Jizerou, Průmyslová č. 1009, IČO 48584380, zastoupené Mgr. Pavlem Vernerem, advokátem se sídlem v Turnově, Palackého č. 211, proti povinné THT – Build, s. r. o. se sídlem v Brně, Svatopetrská č. 536/20, IČO 27711285, pro 72.286,24 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Aleše Bursy, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, pod sp. zn. 172 EX 631/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. července 2014, sp. zn. 20 Co 14/2014, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2014, sp. zn. 20 Co 14/2014, jímž mimo jiné bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora Mgr. Aleše Bursy, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, ze dne 3. 12. 2013, č. j. 172 EX 631/2013-10, o zamítnutí exekučního návrhu oprávněné, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce transparentnosti způsobu výběru rozhodce právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, z okruhu osob, s nimiž právnická osoba dlouhodobě spolupracuje a jejichž činnost organizačně a administrativně zajišťuje, a k otázce přezkumu pravomoci rozhodce k vydání rozhodčího nálezu vydaného od 1. 4. 2012, kdy došlo ke změně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, zákonem č. 19/2012 Sb., srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, č. j. 26 Cdo 3662/2014-51) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4306/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4306.2014.4, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies