7 Td 19/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 24 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 29. dubna 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněných J. R. , D. S. , a J. M. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 21 T 20/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 podala dne 3. 3. 2015 u Obvodního soudu pro Prahu 9 obžalobu na obviněné J. R. , D. S. a J. M. Podle obžaloby se měl dopustit obviněný J. R. ad I. 1 trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zákona spáchaného v jednočinném souběhu s trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zákona, ad I. 2 trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zákona spáchaného v jednočinném souběhu s trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zákona, ad I. 3 přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, ad I. 4 až I. 92 pokračujícího zločinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku spáchaného v obžalobě v konkrétně uvedených bodech v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, v obžalobě v konkrétně uvedených bodech spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 3 písm. d) tr. zákoníku a v obžalobě v konkrétně uvedených bodech spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Pod bodem ad II. obžaloby se měl obviněný J. R. dopustit přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, a to celkem v 299 případech. Obviněný D. S. se měl podle obžaloby v uvedených bodech dopustit pokračujícího zločinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, spáchaného v obžalobě v konkrétně uvedených bodech v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, v konkrétně uvedených bodech v jednočinném souběhu s přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a v konkrétně uvedených bodech v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaných ve formě účastenství podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. Obviněný J. M. se měl podle obžaloby pod bodem ad III. 1 – 4 dopustit pokračujícího přečinu podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a pod bodem ad III. 5 – 6 pokračujícího přečinu podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 21 T 20/2015, bylo rozhodnuto podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., o předložení věci Nevyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 9 není místně příslušný k jejímu projednání. Příslušný k projednání věci obviněných je podle obvodního soudu každý okresní soud, v jehož obvodu se obvinění dopustili jednání, pro které byla vůči nim podána obžaloba. Žádného z dílčích útoků pokračujícího trestného jednání se však obvinění podle obvodního soudu nedopustili v územním obvodu Prahy 9, což plyne jak z obžaloby, tak z obsahu spisového materiálu. Podle obvodního soudu se měli obvinění dopustit jednání v obvodu Prahy 10, Prahy 4, Prahy 2, zejména pak ve větší četnosti v rámci mimopražských okresů, a to Klatovy, Plzeň – jih, Jindřichův Hradec, Chrudim, Kolín, Plzeň, Svitavy Ústí nad Orlicí, Praha – západ, České Budějovice, Tábor, Benešov, Rychnov nad Kněžnou, Příbram, Český Krumlov, Kladno, Hradec Králové, Brno – venkov, Žďár nad Sázavou, Pardubice, Mladá Boleslav, Kolín, Praha – východ a Beroun. Podle obvodního soudu byla obžaloba podána u místně nepříslušného soudu, když i státní zástupce byl podle soudu nucen chybným rozhodnutím nadřízeného státního zastupitelství konat dozorovou činnost ve věci, v níž nebyla založena ani jeho příslušnost pro výkon dozoru. Nejvyšší soud je nejblíže společně nadřízený všem soudům, jejichž místní příslušnost přichází v úvahu a je tedy příslušný k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z obsahu obžaloby zřejmé, že v daném případě skutečně není místně příslušný k projednání věci Obvodní soud pro Prahu 9, neboť v jeho obvodu nedošlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku uvedených trestných činů ani u jednoho z dílčích útoků pokračující trestné činnosti obviněných, jakož v jeho obvodu nedošlo ani k následku uvedených trestných činů. Z popisu skutku v obžalobě vyplývá, že obvinění se rozsáhlé trestné činnosti měli dopouštět na mnoha místech České republiky, v územních obvodech mnoha okresních soudů, jak jsou citovány v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 (viz. výše). Z obsahu obžaloby je však také nepochybné, že nezanedbatelné části žalované trestné činnosti se obviněný J. R. měl dopouštět v místě svého bydliště v Praze 4, kde měl celkem ve 299 případech sobě bez souhlasu oprávněného držitele přechovávat platební prostředek jiného, a to nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména a čísla (útoky pod bodem ad II. obžaloby kvalifikované podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku). V obvodu Prahy 4, v případech trestné činnosti, které se měli dopustit obvinění J. R. a D. S. , popsaných pod bodem ad I. obžaloby, mělo také dojít u některých z uvedených útoků ke vzniku následku trestného jednání, tedy ke vzniku škody u společností sídlících v tomto obvodu. V územním obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 se pak obviněný D. S. měl dopouštět také jednání spočívajícího v odvozu obviněného J. R. z místa jeho bydliště v Praze 4, na místa, kde se tento měl dopouštět žalované trestné činnosti a toto jednání je podle obžaloby posuzováno u D. S. jako účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k daným trestným činům. Ačkoli by tedy do úvahy mohla přicházet příslušnost mnoha soudů k projednání věci, všechny útoky trestného činu popsaného pod bodem ad II. obžaloby a některé z útoků pokračující trestné činnosti obviněných popsané pod bodem ad I. obžaloby, tedy nezanedbatelná část trestných činů obviněných, byla spáchána v územním obvodu Prahy 4. Nejvyšší soud proto rozhodl, že místně příslušný k projednání věci obviněných je Obvodní soud pro Prahu 4. Pro některý z pražských obvodních soudů svědčila navíc i skutečnost, že všichni obvinění mají bydliště v Praze, přičemž obviněný J. R. přímo v Praze 4. Projednáním věci u Obvodního soudu pro Prahu 4 bude tak možné nejlépe, nejrychleji a nejhospodárněji objasnit trestnou činnost. Z uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 29. dubna 2015


Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 7 Td 19/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TD.19.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies