26 Cdo 1495/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 218a

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 66/808, identifikační číslo 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému Z. H., P. 4 – M., pro 159 924,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4891/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky Táboře ze dne 30. září 2014, č. j. 15 Co 363/2014-84, takto:

I. Dovolací řízení o dovolání ze dne 29. prosince 2014 se zastavuje.
II. Dovolání ze dne 12. ledna 2015 se odmítá.

Odůvodnění:


Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 16. května 2014, č. j. 4 Nc 4891/2007-35, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Soudy došly k závěru, že nedošlo k úplnému splacení vymáhané částky a ani nedošlo k dobrovolnému plnění mimo rámec exekučního řízení. Tvrzené finanční obtíže povinného nejsou relevantní. Rozhodnutí krajského soudu napadl povinný podáním ze dne 29. prosince 2014 a 12. ledna 2015, jež bylo podle obsahu posouzeno jako dovolání.

Dovolání však vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 29. ledna 2015, č. j. 4 Nc 4891/2007-102, vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo dovolateli doručeno 3. února 2015, avšak ten na výzvu nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení ve vztahu k dovolání ze dne 30. prosince 2014 podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

Dovolání podané k poštovní přepravě dne 12. ledna 2015 je zjevně opožděné, neboť usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno již dne 31. října 2014 (§ 240 odst. 1, 2 o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání ze dne 12. ledna 2015 podle ustanovení § 243c odst. 3 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1495/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1495.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies